WindTech

  WindTech består av studenten Daniel Kristoffer Johnsen Swart og professor Hassan Abbas Khawaja, som holder til ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Med seg i ryggen har de forretningsutviklere fra Norinnova, som bidrar med kartlegging av markedet og planlegging av veien videre.

  WindTech utvikler statiske sensorer som er spesielt designet for kaldt og tøft klima, slik som i Arktis. En av sensorene de utvikler måler kuldeeksponering på mennesket, da det kan bidra til risikofylt atferd siden kulde påvirker mennesket negativt både fysisk og psykisk. Dette er også kjent som den menneskelige faktor, noe som har høyt fokus i høyrisikoindustri.

  I forkant av Agenda Nord-Norge 2017 (ANN) fikk WindTech mange gode kontakter som har bidratt både før, under og etter konferanse. De fikk også øvd seg flere ganger på pitching på UiT, Ledelse i Nord og Norinnova før de skulle gjøre nådestøtet på ANN i Alta.

  Eksponeringen på ANN har bidratt svært positivt for WindTech. Etter ANN fikk de flere nyttige kontakter som har vært behjelpelige på veien videre, blant annet har enkelte av de nye kontaktene vist til nye markeder som de kan gå inn i.

  WindTech startet som et prosjekt og hadde derfor ikke noe produkt eller midler til utvikling av prototype. Etter konferansen fikk de midler til prototypeutvikling som de jobber med per dags dato. De ser nå også på patenteringsmuligheter for teknologien. Prototype er forventet utviklet i løpet av våren 2017.

  WindTech ønsker å takke for muligheten å delta på en viktig konferanse med fokus på nord.