MinMemoria AS

MinMemoria AS fra Bodø, har utviklet en sosial/velferdsteknologisk løsning for sykehjemsbeboere. Bak ideen står de to gründerne, Johanne Viksaas og Elise Gjelseth. Produktet Memoria er en digital minnebok der pårørende familie kan dele beboerens livshistorie gjennom bilder, historier og relasjoner med de ansatte på sykehjemmet. Slik kan de enklere bli kjent med mennesket bak journalen, samt bidra til glede og trygghet i hverdagen, gjennom gode sosiale stunder og tilrettelagte aktiviteter.

MinMemoria AS hadde stort utbytte av opplegget rundt Agenda Nord-Norge 2017. Både fra pitchetrening i forkant til investorlunsj i etterkant. Under forberedelsene fikk de god hjelp til presentasjonen de skulle holde fra scenen, som de under konferansen fikk presentert for personer fra 30 kommuner, som er potensielle kunder for dem.

Etter et uttalt ønske om investorer, kom de i kontakt med flere interessenter. Resultatet av dette og investorlunsjen, er flere investorer der der Salten Invest, Wenberg invest og IHA invest går inn med til sammen 3 millioner kroner i MinMemoria AS.

Dette har gitt MinMemoria AS muligheten til å ansette flere og satse større, slik at de fremover kan vokse enda raskere.