Det er like godt å innrømme det. Historien om Nord-Norge begynner i hovedstaden. En kveld i 1884 (…) går praten livlig og kafélokalet summer av stemmer med nordnorsk aksent. Rundt ett av bordene er debatten særlig intens.

«Enn om vi kaller det Nord-Norge?”.

Slik gjengir Asbjørn Jaklin starten på vår tids Nord-Norge.

Nord-Norge med sine tre fylker, er preget av både lange avstander og en spredt befolkning. Totalt har disse fylkene 87 kommuner og  484 114 innbyggere. Det utgjør bare 9,2% av befolkningen i Norge. Til gjengjeld har vi 45% av det totale landarealet (inklusiv Svalbard) og 80% av Norges havareal. Dette gir ikke bare Nord-Norge en rekke utfordringer, men også uante muligheter.

Med et stort landareal og et enormt havområde trenger vi mennesker i jobb. Dessverre preges landsdelen av lav befolkningsvekst og om denne fortsetter, vil Nord-Norge igjen bli Norges befolkningsmessige bakgård som jevnt og trutt lekker folk sørover.

Nord-Norge er et skattkammer for Norge og et spiskammers for verden. Derfor flytter norsk økonomi nordover. Likevel er verdiene sterkt begrenset uten mennesker til å utvinne og foredle hav, vann, mineraler, jord og vidde. Derfor er vi avhengige av at folk flytter til, og blir boende i, nord.

Industrien har alltid vært av stor betydning for Nord-Norge. Tidligere var det fiskeindustrien som ga det største bidraget, i dag er det eksport. Både eksport av fisk, men også av olje og gass. Totalt har det blitt produsert olje og gass for over 350 milliarder kroner siden 1997 på nordnorsk sokkel og den samlede eksporten fra tradisjonell industri var i 2014 på 36 milliarder kroner.

Uansett hva framtiden bringer, er vi avhengig av samhandling og samarbeid på tvers av kommunegrenser, bedrifter og fylkesgrenser for at Nord-Norge skal nå sitt ytterste potensiale.

Nord-Norge har

9,2 %

av landets befolkning

Det bor

484 114

mennesker i Nord-Norge

Nord-Norge har

35 %

av Norges totale landområde

Og

80 %

av Norges havområder

Det er i alt

50 220

bedrifter i Nord-Norge

Og sjømatnæringen står for

6 %

av den totale verdiskapingen

Alt dette er fordelt på

3

fylker og

87

kommuner