Brenner du for Nord-Norge?

Hvordan må vi framstå for at verden skal ha lyst til å samhandle med oss? Hvordan når vi fram med våre fortellinger og budskap til resten av Norge? Hvordan snakker vi i Nord-Norge til og om hverandre?

Agenda Nord-Norges ambassadørprogram er på jakt etter landsdelens fremste talent. Vi søker deg som har ferdigheter knyttet til formidling, et brennende engasjement for landsdelen og et ønske om å bidra til vekst og utvikling for Nord-Norge.

Vi søker deg som har ambisjoner på vegne av Nord-Norge. Du har påbegynt jobben, men trenger mer fakta og kunnskap. Om du kommer fra offentlig eller privat sektor, er mann eller kvinne, litt eller mye utdannet, rød eller blå, liker reinkjøtt eller lofottorsk, er født her eller nylig flyttet hit er ikke viktigst, men vi har to krav: Du må ha lyst til å kjempe for Nord-Norge. Og du må ha lyst å bruke stemmen din i alle kanaler for å kommunisere om og for Nord-Norge.

Ambassadørprogrammet har som mål å videreutvikle og forsterke 12 unge talenter fra Nordland, Troms og Finnmark. Er du i aldersspennet 25-35 (kan fravikes noe), har en fremoverlent holdning og et sterkt ønske om å bli en stemme for landsdelen? Da oppfordrer vi deg til å søke.

Du må evne til å se helheten, være sterk på ditt fagfelt og ha vilje til å formidle dette til omverden. Er dette deg? Da trenger Nord-Norge din stemme!

 • Agenda Nord-Norge er landsdelens supporterklubb
 • Som ambassadør vil du få innsikt i nordnorsk nærings- og samfunnsliv, politikk og historie
 • I tillegg brukes mye av tiden til å utvikle dine ferdigheter til å kommunisere
 • Du må beregne betydelige arbeidsmengder også mellom samlingene
 • Ambassadørprogrammet drives i samarbeid med våre eiere: LO, NHO og Sparebank 1 Nord-Norge
 • Samlingene er også i samarbeid med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Programmet starter på høsten og går over et helt år
 • Programmet består av syv samlinger. Seks i nord og en i Oslo/Brussel.
 • Samlingene er på 2-4 dager (kan fravike noe)
 • Egenandelen for din bedrift/virksomhet er på kroner 25.000,-
 • Det vil være mulig å søke på et stipend som dekker egenandelen til programmet
 • Søkeren må være i aldersspennet +/- 25-35 år
 • Søkeren må tørre å gå i front, ha troen på seg selv og landsdelen, ha teft for forretningsmuligheter og verdiskapning, samt ha evnen til å bygge team og skape et nordnorsk lag