Forfatter
Anette Davidsen

Publisert
28/3/17

GørilMari

Nye tilskudd til Agenda Nord-Norge-laget

Før jul utlyste Agenda Nord-Norge to stillinger som begge nå er besatt. Bakgrunnen for utlysningen var at både Trude Nilsen og Unni Pedersen som har vært med i selskapet siden oppstarten, nå har vendt tilbake til SpareBank 1 med nye oppgaver.

I stillingen som administrasjonssjef har Agenda Nord-Norge ansatt Gøril Bergmann. Hun kommer fra stillingen som Business Controller i Hurtigruten, hvor hun også har jobbet som markedssjef i flere år. Bergmann har i tillegg bakgrunn fra Helse Nord, som stabssjef for forsknings- og analyseenheten. Som ny administrasjonssjef har hun ansvar for økonomi, administrative saker og avtaleverket i Agenda Nord-Norge.

Den andre stillingen er besatt av Mari Nilsen. Hun skal jobbe som prosjektleder for samlingen på Mo i Rana. Nilsen kommer fra jobben som rådgiver i VINN, hvor hun jobbet med entreprenørskap og gründeropplæring. Hun har tidligere vært daglig leder for bedriften D´liver, samt at hun har erfaring fra Fiskeridirektoratet.

Begge tiltrådte jobben første mars.

Gøril kan kontaktes på goril@agendanordnorge.no og Mari på mari@agendanordnorge.no.