Hvorfor Agenda Nord-Norge?

Hvorfor Agenda Nord-Norge?

Verdiskaping, kunnskap og samarbeid

Agenda Nord-Norge- samlingen

Hvert år samler vi politikere, næringsliv og akademia for å bidra til at Nord-Norge løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging. Årets samling er i Mo i Rana 13.–14. november og tema er «GUD og Nord-Norge – globalisering, urbanisering og digitalisering».

Agenda Nord-Norges ambassadører

Et av våre mål er å utvikle landsdelens stemmer. Derfor har vi etablert et nordnorsk ambassadørprogram. Hvert år skal et nytt kull foreta et dypdykk i landsdelens kultur, identitet, geografi, historie og næringer. Ambassadørene skal bidra til at landsdelens stemmer blir mer synlig.

Konjunkturbarometer

Agenda Nord-Norge forvalter Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Gjennom KB skal vi tilrettelegge for ny kunnskap og nye ideer. Vårt mål er å bygge et sterkere og mer tidsaktuelt KB. Dette skal vi gjøre gjennom flere utgivelser, nye leverandører og ny plattform.

3 minutter i rampelyset

Fire gründere får presentere sin forretningsidé på Agenda Nord-Norge-samlingen. Vi søker gründere som har en skalerbar forretningsidé, er i tidlig fase av sin utvikling, har behov for kapital, kompetanse og/eller samarbeidspartnere og er etablert i Nord-Norge med et internasjonalt potensial.

Nord-Norge-kalender

Se hva som skjer i landsdelen med vår Nord-Norge-kalender!